Αφαίρεση ιών

Αφαίρεση ιών

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους κάθε χρήστη υπολογιστή είναι βέβαια οι ιοί, αφού αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στον υπολογιστή και να εμποδίσουν τη λειτουργία του.

Περιγραφή βλάβης:

Ένας ιός ή «κακόβουλο πρόγραμμα», όπως ονομάζεται, έχει εγκατασταθεί χωρίς την άδειά σας στον υπολογιστή σας και καταστρέφει τα προγράμματά σας διαγράφοντας ή τροποποιώντας αρχεία σας ή και κάνοντας φορμάτ στο σκληρό σας δίσκο. Ο κίνδυνος να καταρρεύσει το σύστημά σας και να κλαπούν ή να καταστραφούν τα δεδομένα σας είναι ορατός.

Αντιμετώπιση βλάβης:

Οι τεχνικοί του PC-SOS θα ακολουθήσουν τα εξής βήματα για την αφαίρεση ιών:

  • θα ανιχνεύσουν τον ιό και κάθε κακόβουλο πρόγραμμα ή πρόγραμμα υποκλοπών που έχει εισβάλει στον υπολογιστή σας
  • μετά την αφαίρεση ιών θα επαναφέρουν τον υπολογιστή σας στην αρχική του κατάσταση επιδιορθώνοντας τις βλάβες που έχουν προξενήσει οι ιοί στον υπολογιστή σας (είτε στα αρχεία είτε στο λογισμικό σας)
  • θα σας προτείνουν προγράμματα προστασίας από spyware, που θα αποτελούν την ασπίδα του υπολογιστή σας από αντίστοιχες απειλές
  • θα σας εγκαταστήσουμε το anti-virus και anti-spyware πρόγραμμα που θα κρίνουμε κατάλληλο για τις ανάγκες του pc σας
  • στο PC-SOS σας προτείνουμε κι εγκαθιστούμε τα πιο δημοφιλή κι αξιόπιστα προγράμματα προστασίας από ιούς, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χρειαστείτε ξανά αφαίρεση ιών από τον υπολογιστή σας. Με τη ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης το πρόγραμμα αυτό θα αναβαθμίζεται και θα ενημερώνεται συνεχώς για τους νεότερους ιούς, δούρειους ίππους, spyware και worms.
  • καθώς από τις πιο συνηθισμένες οδούς διάδοσης των ιών είναι το διαδίκτυο, δεν είναι άσκοπο, αν έχετε παιδιά, να αναθέσετε στους τεχνικούς μας να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή σας αντίστοιχο λογισμικό που θα ελέγχει και θα αποκλείει τις επικίνδυνες ιστοσελίδες που ίσως προσπαθούν κατά καιρούς να επισκεφτούν.

Χρόνος και κόστος αφαίρεσης ιών:

Τόσο ο χρόνος, όσο και το κόστος για την αφαίρεση ιών εξαρτάται από τη σοβαρότητα του προβλήματός σας. Εφόσον ένας από τους τεχνικούς του PC-SOS πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο, θα συζητήσει μαζί σας για το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς και το χρόνο που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.